Eğitim Sektöründe VR-AR Entegrasyonuna Nasıl Hazırlanabilir

VR ve AR, eğitim sektöründe gerçek anlamda devrim yaratma kapasitesine sahip teknolojilerdir.

Sürükleyici doğası, öğrencilerin öğrenme deneyimini geliştirerek ders materyallerini daha önce yapılmamış şekillerde özümsemelerine olanak tanır. Uzaktan öğrenmenin artık çok daha yaygın bir şekilde uygulandığı şu anda özellikle yararlıdır. Ancak sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliğin okullarda henüz yaygın olmadığı düşünüldüğünde, onları müfredata dahil etmek zor olabilir.

Kalite standartlarını değerlendirin.

VR ve AR’nin eğitim alanında görece yeni araçlar olduğu düşünüldüğünde, kaliteli içeriği yargılamak zor olabilir. Öğretme Düşüncesi, öğrenmenin bir boşlukta gerçekleşmemesini sağlamanın ne kadar önemli olduğunu vurgular. Eğitimciler, içeriğin hala bölgenin mevcut eğitimiyle uyumlu olduğunu görmelidir. İdeal olarak, sınıfta uygulamak üzere sanal içerik planlarken, konularda çeşitlilik olmalıdır, böylece öğrenciler yeni şeyler deneyimlemeli, bilgilerini derinleştirmeli ve ufuklarını genişletmelidir.

Öğrencilerin hayal gücünü genişletmek ve öngörülebilirlikten kaçınmak için animasyon, video, etkileşimli oyunlar gibi çeşitli programlama türleri olsaydı da yardımcı olacaktır. VR ve AR’nin sunabileceklerinden tam olarak yararlanmak için, öğrencilerin duyularının uyarılması gerekir, böylece işitsel ve görsel bileşenler yoluyla derslere tamamen dahil olurlar ve dalmış olurlar. Dahası, öğrenciler ve öğretmenler teknolojiyi içeriği geri sarmak, duraklatmak ve atlamak için kullanabilir. Böylece kendi hızlarında öğrenip öğretebilirler ve içerik dağıtımının tamamen kontrolüne sahip olurlar.

Geleneksel eğitimin ötesine geçin.

VR / AR ve eğitim entegrasyonuna hazırlanırken, sadece geleneksel konulara bağlı kalmamak, bunun yerine teknolojiyi öğrencileri yeni öğrenim alanlarına yönlendirmek için kullanmak önemlidir. Eğitimciler, öğrenmeyi kolaylaştırmada ve teknolojiyi bu hedefe doğru kullanmada çok önemli bir rol oynayabilir, bu nedenle VR / AR gibi yeni bir şeyi öğrenme deneyimine entegre ederken teknolojiyi yeni yollarla kullanmak aklınızın ön saflarında olmalıdır.

Sanal gerçekliğin geleneksel yolların dışına entegre edilebilmesinin yeni bir yolu, öğrencilere diğer insanlarla bağlantı kurmanın yeni yollarını öğretmektir. Maryville Üniversitesi’nin eğitim alanında çevrimiçi doktora programında Yüksek Öğretim Liderliği doçenti olan Susan Bartel, eğitimde empatinin önemini vurguluyor. “Programımızda öğrettiğimiz değerli bir ders, kendinizi hizmet verdiğiniz kişilerin yerine koyarak tüm bileşenlerin bakış açılarını anlamaktır.” diye açıklıyor.

Öğretmen eğitimi için kullanın.

VR ve AR teknolojileri, öğrenciler için yepyeni bir öğrenme deneyimi sunar, ancak aynı zamanda eğitimcilerin becerilerini de artırabilir. Eğitim Bilimleri’nde yayınlanan bir araştırma, AR’nin sonunda öğretmenlerin sürekli olarak yetişmek için eğitim almasına yol açacağını belirtiyor. Bu, eğitimciler olarak becerilerini değiştirmek yerine onları daha da artıracaktır. VR ve AR gerçek hayattaki sınıf ortamlarını simüle edebildiğinden, öğretmenlerin sınıflarında uygulamayı umdukları ders materyallerini test etmek için bundan yararlanabileceklerini ve bu yol boyunca sınıf yönetimi becerilerini geliştirmelerine olanak tanıdığını da belirtmek gerekir.

 

Gamze Pehlivan
Digital Content Writer

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy