NEDİR?

Pazarlamada müşteri ve markayı eğlenceli ve akılda kalıcı bir deneyim ile bir araya getirerek aralarında daha yakın bir bağ oluşturmayı hedefleyen çalışma türüne deneyimsel pazarlama denir.

Deneyimsel pazarlama, öncelikle tüketicilerin marka deneyimini direkt olarak yaşamasına odaklanan bir reklam biçimidir.

Geleneksel pazarlama yöntemleri (radyo, basılı yayın, televizyon) sözlü ve görsel olarak marka ve ürün avantajlarını iletirken, deneyimsel pazarlama, tüketicileri, mümkün olduğunca çok sayıda gerçek duygu uyandırarak ürünün içerisine sokmayı amaçlamaktadır. Bundan yola çıkarak, deneyimsel pazarlama, bireysel örneklemeden büyük ölçekli gerilla pazarlamasına kadar çeşitli diğer pazarlama stratejilerini kapsayabilir.

Sonuçta, deneyimsel pazarlamanın amacı tüketiciyle marka arasında unutulmaz ve duygusal bir bağlantı oluşturmak ve böylece müşteri sadakati yaratmak ve satın alma kararını etkilemektir.

Deneyimsel Pazarlama hakkında konuşalım!

2018 yılında markanızın müşteriler ile arasında olan bağı deneyimsel pazarlamadan yararlanarak nasıl geliştirebileceğinizi öğrenmek ister misiniz?